شنبه, 4 بهمن 1399
عنوان : مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده
کد خبر : ۱۸۴۳
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 
ساعت : ۱۰:۱۰:۲۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده
شرکت محورسازان ایران خودرو ( سهامی عام )
به شماره ثبت 9643 و شناسه ملی 10100399042
 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده که ساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/09/26  در محل شرکت واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند.
لذا ازسهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها تقاضا می‌گردد با دردست داشتن مدارک مالکیت سهام جهت دریافت کارت ورود به جلسه، همان روز به امور سهام واقع در محل شرکت مراجعه نمایند.
سایر سهامداران گرامی در صورت عدم حضور می‌توانند از طریق پیوند اینترنتی زیر در جریان رویدادهای مجمع قرار گیرند.

https://www.aparat.com/ikamco.com/live


دستور جلسه :
1- انتخاب اعضای هیات مدیره
2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

 

هیات مدیره شرکت محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق نزد شرکت محور سازان ایرانخودرو محفوظ است

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0