پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 8 فروردين 1402

آزمایشگاه‌ها: شامل آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کالیبراسیون متالوژی و آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کالیبراسیون با استفاده از تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جدید و پیشرفته و با توجه به استانداردهای مربوطه وظیفه مدیریت تجهیزات (شناسایی، ردیابی، کالیبراسیون و تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری و اندازه‌گیری دقیق قطعات ساخته شده) در داخل و خارج از کشور را به عهده دارد.

آزمایشگاه متالوژی با استفاده از تجهیزات خاص وظیفه نمونه گیری، تست و بازرسی جهت اطمینان از صحت عملیات انجام پذیرفته را دارد.

آزمایشگاه شیمی با استفاده از تجهیزات خاص وظیفه تست و بازرسی و آزمون کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده شرکت را به عهده دارد.

در جهت همگام سازی با صنعت خودروسازی دنیا در زمینه های محور (اکسل)های جلو از سال 1378 بار دیگر حرکتی نو در جهت پیدا کردن زبان مشترک و قابل اطمینان برای دریافت تکنولوژی و انجام به موقع تعهدات با پیاده سازی یک نظام کیفیت با گرایشات خاص صنعت خودرو ایران آغاز شد.

تصاویر آزمایشگاهDOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0