پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 22 فروردين 1399

آگهی دعوت به همکاری

  شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام) در نظر دارد جهت خرید اقلام مورد نیاز سالیانه شامل ابزار، مواد اولیه (میلگرد و ورق) و قطعات یدکی از طریق منابع معتبر اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت لیست اقلام و کسب اطلاعات بیشتر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به واحد بازرگانی این شرکت به آدرس تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص مراجعه نمایند.

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0