پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 آذر 1399

 

آگهی مزایده عمومی

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو در نظر دارد قطعات مازاد و ضایعاتی و مقادیری میلگرد و ورق های مازاد انبارهای خود را از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته در ساعات اداری به کیلومتر 10 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، اداره فروش مراجعه و یا با شماره تلفن 5-44504944 داخلی 338 تماس حاصل نمایند.

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

 


 

 

آگهی مزایده عمومی

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو در نظر دارد دو دستگاه خودرو (سوزوکی، پیکان وانت) و دو دستگاه موتور سیکلت یاماها خود را از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته در ساعات اداری به کیلومتر 10 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، اداره فروش مراجعه و یا با شماره تلفن 5-44504944 داخلی 338 تماس حاصل نمایند.

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

 


 

آگهی مزایده عمومی

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو در نظر دارد برخی از ضایعات مستمر خود شامل: آهن آلات؛ بشکه خالی فلزی؛ کارتن؛ پلاستیک؛ چوب؛ سفاله آهنی؛ سفاله چدن را از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته در ساعات اداری به کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، اداره فروش مراجعه و یا با شماره تلفن 5-44504944 داخلی 338 تماس حاصل نمایند.

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

 


 

آگهی مناقصه عمومی

شركت صنعتی محورسازان ایران خودرو در نظر دارد خدمات حمل و نقل محصولات خود را به مقصد شركت ایران خودرو و ایران خودرو دیزل، را به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته در ساعات اداری به كیلومتر 10جاده مخصوص كرج، واحد بازرگانی شركت مراجعه و یا با شماره تلفن 5-44504944 داخلی 338 تماس حاصل نمایند.

"شركت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است."

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 


 

آگهی مناقصه عمومی

شركت صنعتی محورسازان ایران خودرو در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته در ساعات اداری به كیلومتر 10جاده مخصوص كرج، واحد بازرگانی شركت مراجعه و یا با شماره تلفن 5-44504944 داخلی 338 تماس حاصل نمایند.

"شركت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است."

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0