♦ چشم‌انداز:

بزرگترین تولیدکننده اکسل خودرو در کشور (با تمرکز بر تأمین نیازهای گروه صنعتی ایران خودرو)

مأموریت:

رسالت شرکت محورسازان ایران خودرو طراحی و تولید انواع اکسل‌های خودروهای سبک و قطعات مربوطه است. این مهم با اتکا به توانمندی و شایستگی‌های کارکنان و استفاده از فناوری‌های کارآمد، برای ارتقای رضایت مشتریان، از جمله گروه صنعتی ایران خودرو، انجام می‌پذیرد.

ارزش‌ها:

• حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی
• مشتری مداری
• مشارکت و مسئولیت‌پذیری فردی و گروهی
• نتیجه‌گرایی


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0