دوران

لطفا صبر کنید ...

مهدی الیاسی

مدیر منابع انسانی مدیر حوزه مدیرعامل

مهدی الیاسی

مدیر منابع انسانی مدیر حوزه مدیرعامل

مجتبی کارگری

قائم مقام مدیرعامل در امور توسعه و تولید

مجتبی کارگری

قائم مقام مدیرعامل در امور توسعه و تولید

علی کیانی

مدیر مالی اقتصادی

علی کیانی

مدیر مالی اقتصادی

امیر عباس پرویزی مریدانی

مدیر بازرسی

امیر عباس پرویزی مریدانی

مدیر بازرسی

شهباز پورامین

مدیر تولید

شهباز پورامین

مدیر تولید

عبدالسعید کشمیری

مدیر حراست

عبدالسعید کشمیری

مدیر حراست

فرشاد فتوحی

مدیر مهندسی تحقیق و توسعه

فرشاد فتوحی

مدیر مهندسی تحقیق و توسعه

رضا رضازاده هیر

مدیر حسابرسی

رضا رضازاده هیر

مدیر حسابرسی

سهراب محمودی قره تپه

مدیریت مهندسی سازمان و سیستم ها

سهراب محمودی قره تپه

مدیریت مهندسی سازمان و سیستم ها

امیر حسین جعفرنژادی

مدیر تامین تدارکات

امیر حسین جعفرنژادی

مدیر تامین تدارکات

رضا رستمی

سرپرست مدیریت کنترل کیفیت

رضا رستمی

سرپرست مدیریت کنترل کیفیت

مجید اروجلو

مدیر برنامه ریزی

مجید اروجلو

مدیر برنامه ریزی

مهدی خزلی

مدیر حقوقی

مهدی خزلی

مدیر حقوقی

محمد تقی پور پاشا

مدیر بازاریابی و فروش

محمد تقی پور پاشا

مدیر بازاریابی و فروش


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0