با عنایت به این‌که نیروی انسانی در شرکت صنعتی محورسازان ایران‌خودرو اصلی‌ترین سرمایه محسوب می‌شود،این شرکت در نظر دارد که از نیروهای کارآمد و موثر در راستای اهداف استراتژیک خود بهره ببرد.
لطفا سوابق تحصیلی و تجربی خود را براساس قالبِ فایلِ فرمِ استخدام به نشانی mehvarsazan@ikamco.com ارسال نمایید.

دانلود فرمِ استخدام


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0