منشور اخلاقی

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)

 

 

مقدمه

این منشور به موجب اجرای صحیح و مناسب ماده  5 و بند 4 ماده 13 دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و بند الف ماده 4 دستورالعمل كنترل­هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام) تصویب شده است. هيات مديره مسئول تدوين و پياده­سازي اخلاق سازماني در شركت مي­باشد و بايد از ساز و كارهاي اجرايي و الزام اجرايي شدن اخلاق سازماني اطمينان حاصل نماید. اخلاق سازماني شامل التزام به صداقت، درستكاري و پايبندي به ارزش­هاي اخلاقي سازماني مي­باشد. مدیریت ارشد باید ضمن الزام به صداقت، درستكاري، اعتقاد و پایبندي به ارزش­هاي اخلاقي طبق منشور اخلاقي، تمهیدات لازم را براي رعایت منشور اخلاقي توسط كاركنان فراهم نماید. بعلاوه مدیریت ارشد شركت باید از طریق اقداماتي از قبیل اطلاع­رساني ارزش­هاي شركت، استفاده از سازوکارهاي تشویقي و تنبیهي، عدم تاکید بیش از حد بر نتایج كوتاه مدت و برخورد مناسب با كاركنان، جو اخلاقي شركت را ارتقا دهد.

 

مفاد منشور

 • در جهت کسب رضایت حق‌تعالی گام برمی‌داریم و خداوند را ناظر بر اعمال خود می دانیم

 • پایبندی به اصول منشور اخلاقی را در هر شرایط مقدّم می‌داریم

 • رعایت شئونات، ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی را سرلوحه تعاملات فردی و سازمانی قرار می‌دهیم

 • اجرای صحیح قوانین و مقررات و نیز همکاری و رعایت نظم و انضباط سازمانی را رکن اساسی فعالیت‌ها می‌دانیم

 • درک و استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی را در کلیّه سطوح، سرمنشا سلامت رفتار سازمانی می دانیم

 • امانت‌داری، حفظ اسرار و محرمانه بودن اطلاعات سازمانی را از مقدمات وظایف خود تلقّی می‌نماییم

 • دارایی‌ها و منافع سهامداران و ذینفعان را صیانت می‌نماییم

 • رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای و شفافیّت اطلاع‌رسانی را اعتبار خود و اعتماد دیگران می‌دانیم

 • مسئولیت‌پذیری، وجدان کاری و فرهنگ پاسخگویی در مشاغل و امور محوله را تعهد خود می دانیم

 • رعایت مقررات ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست را به ‌منظور حفظ سلامت خود و دیگران به کار می‌بندیم

 • عدم استفاده شخصی غیرمجاز از دارایی‌ها و اموال شرکت را معیار دیانت و صداقت خود می‌دانیم

 • حفظ و ارتقای نیروهای انسانی کارآمد را به‌عنوان عالی‌ترین سرمایه‌های سازمانی، رمز موفقیت خود می‌دانیم

 • از نظرات و پیشنهادهای سازنده در راستای رشد و تعالی سازمانی و ارتقای فرهنگ انتقادپذیری استقبال می‌نماییم

 • در راستای کسب آموزش و دانش حرفه‌ای به ‌منظور ارتقای کیفی فعالیت‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌نماییم و سعی میکنیم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه‌داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به‌کار گیریم.

 • در وفاداری به اهداف سازمانی، خود را الگو می‌دانیم

 • روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم.

 • در انجام فعالیتها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.

 

اصول حاکم بر منشور

1- اصل برابری: همه کارکنان در برابر قوانین و مقررات برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. امکان دسترسی برابر به خدمات و مزایا ارائه شده توسط شرکت برای تمام کارکنان فراهم بوده و با آنان بدون هیچ‌گونه تبعیض رفتار می گردد.

2- اصل مشتری مداری:

الف) هدف غایی از تشکیل سازمان و استخدام کارکنان، ارایه خدمت و محصولات با کیفیت بهتر به مشترییان و در نهایت به مردم و شهروندان است.

ب) تمام کارکنان سازمان باید در گفتار، کردار و نگرشهای خود عنوان « تکریم ارباب رجوع» را متجلی سازند.

ج) تمام کارکنان سازمان متعهد هستند که در تصمیم‌گیری ها، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات سهامداران را در نظر گیرند.

3- اصل احترام و اعتماد: کارکنان سازمان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد ازقبیل مدیران، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.

4- اصل شفافیت: سازمان و کارکنان آن باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند.

5- اصل پاسخگویی: سازمان وکارکنان آن خود  را ملزم به پاسخگویی در برابر تمام ذی نفعان میداند و مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مراجع ذی‌صلاح پاسخگو هستند.

6- اصل عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی: کارکنان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به‌کار گرفته شوند.

7- اصل تعهد و وفاداری به سازمان: کارکنان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه‌مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان تلاش نمایند.

8- اصل به‌کارگیری مهارت و تخصص: کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه‌ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به‌کار گیرند.

 

شعار ما

"  تکریم نیروی انسانی، کیفیت بالا، مشتری­مداری  "


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0